Hopp til innholdet

Parkeringsområder

Besøksparkering Ute
Timepris: 70 kroner
Makspris per døgn: 300 kroner
Avgiftsperiode: Alle dager, hele døgnet
Takst beregnes per påbegynte halvtime
Tjenesten koster takst + Parklink tjenesteavgift.

P-hus
Timepris: 60 kroner
Makspris per døgn: 300 kroner
Avgiftsperiode: Alle dager, hele døgnet
Takst beregnes per påbegynte halvtime
Tjenesten koster takst + Parklink tjenesteavgift.

 

Betaling
Registrer kjøretøyet i Parklink-appen før innkjøring og betal din parkering i Parklink-appen. Hvis kjøretøyet ikke er registrert i Parklink, betal på superport.no innen 48 timer etter utkjøring.

 

Adresse

Takst
Avgiftsperiode: Alle dager, hele døgnet
1 time gratis parkering i senterets åpningstid
Første betalbare time: 30 kroner
Andre betalbare time: 100 kroner
Utenom senterets åpningstid: Ingen gratistid. Timepris 100 kroner
Makspris per døgn: 300 kroner
Takst beregnes per påbegynte 15 minutter.

 

Betaling
Registrer kjøretøyet i Parklink-appen før innkjøring og betal din parkering i Parklink-appen. Hvis kjøretøyet ikke er registrert i Parklink, betal på automat før utkjøring eller på superport.no innen 48 timer etter utkjøring.

 

Adresse

Takst
Avgiftsperiode: Alle dager, hele døgnet
45 minutter gratis parkering i butikkens åpningstid
Første betalbare time: 60 kroner
Andre betalbare time og utover: 90 kroner
Etter butikkens åpningstid: 60 kroner
Takst beregnes per påbegynte halvtime.

 

Betaling
Registrer kjøretøyet i Parklink-appen umiddelbart ved parkering og betal din parkering i Parklink-appen. Hvis kjøretøyet ikke er registrert i Parklink, betal på automat.

 

Adresse:

1 Time gratis parkering
Timepris: 44 kroner
Minstepris: 22 kroner
Makspris per døgn: 375 kroner
Maks tillatt parkeringstid: 10 døgn
Avgiftsperiode: Alle dager, hele døgnet
Takst beregnes per påbegynte halvtime
Tjenesten koster takst + Parklink tjenesteavgift.

 

Betaling
Registrer kjøretøyet i Parklink-appen før innkjøring og betal din parkering i Parklink-appen. Hvis kjøretøyet ikke er registrert i Parklink, betal på automat før utkjøring eller betal på superport.no eller autopay.io innen 48 timer etter utkjøring.

 

Adresse

Takst
Avgiftsperiode: Alle dager, hele døgnet
1 time gratis parkering
Første betalbare time: 30 kroner
Andre betalbare time og utover: 60 kroner
Makspris per døgn: 350 kroner, forutsetter sammenhengende parkering
Takst beregnes per påbegynte halvtime.

 

Betaling
Registrer kjøretøyet i Parklink-appen umiddelbart ved parkering og betal din parkering i Parklink-appen. Hvis kjøretøyet ikke er registrert i Parklink, betal på automat.

 

Adresse:

Bruk av Parklink appen

Har du spørsmål om bruk av Parklink appen? Vennligst gå til https://parklink.no/kundesenter/ for å lese mer.