Parkeringsløsninger

Administrer selv

I mange tilfeller har det tidligere ikke vært regningssvarende å benytte en parkeringsoperatør
i det hele tatt. Med Superports løsninger lar det seg.

Nye inntekter

Med moderne, digitale løsninger i bunnen er det lett å hente nye inntekter ved f.eks å kunne tilby
og markedsføre langtidsparkering. Firmakunder ønsker ofte flere plasser, men har avanserte
krav til funksjon.

Komplekse eiendommer

Har du en kompleks eiendom kan det være verdt å benytte en parkeringsoperatør. Superports
moderne løsninger fungerer utmerket i slike situasjoner. Våre løsninger er allerede koblet til de
fleste parkeringsoperatørene. Det er lett å koble til en eventuelt ny operatør i etterkant. Superport
kan være behjelpelig i å identifisere den beste operatøren for nettopp din eiendom.

Ta kontakt for
mer informasjon