Hopp til innholdet

Personvernerklæring

Når du bruker Superport AS sine tjenester eller tjenester relatert til disse, vil vi behandle personopplysninger om deg. 

Behandlingsansvarlig

Superport AS (org.nr. 922 353 204), Pilestredet 33, 0166 OSLO. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på e-post: support@superport.no.

Om vår behandling av personopplysninger

Superport behandler personopplysninger når:

  • Ditt kjøretøy har parkert på et av våre parkeringsanlegg
  • Du har en aktiv parkeringsavtale på ett av våre parkeringsanlegg via Parklink
  • Du har kontaktet oss
  • Du besøker vår nettside www.superport.no 

Når du bruker våre parkeringstjenester

Registreringsnummer på kjøretøy

Når et kjøretøy kjører inn eller ut av et parkeringsanlegg som driftes av Superport, tar vi bilder av nummerskiltet på kjøretøyet. Vi loggfører tidspunkt for innkjøring og utkjøring, for å kunne beregne parkeringsavgift. Formålet med å lagre bildene er å dokumentere hvilket kjøretøy som har kjørt inn eller ut av anlegget, i tilfelle klager eller andre spørsmål om parkeringen. Bildene slettes når parkeringen er betalt. 

Eieropplysninger fra Motorvognregisteret

I tilfeller der skyldig parkeringsavgift ikke er betalt innen 48 timer, sender vi faktura til eieren av kjøretøyet. Vi innhenter eierens navn og adresse fra Motorvognregisteret, for å sikre at faktura sendes faktisk eier av kjøretøyet. 

Brukerinformasjon fra Parklink (app)

Når du bruker Parklink-appen til å betale for dine parkeringer, kan vi bruke opplysninger du har registrert på din Parklink-bruker, samt opplysninger om dine parkeringer (tid, varighet, sted, kjøretøy) til å besvare henvendelser.

Når du kontakter oss

Hvis du kontakter oss via våre nettsider, e-post eller andre kanaler, behandler vi dine personopplysninger for å kunne besvare og følge opp din henvendelse på best mulig måte. Personopplysninger som behandles i forbindelse med henvendelser er navn, e-postadresse, telefonnummer, kjennemerke på kjøretøy og annen informasjon som du sender oss. 

Når du besøker våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker Google Analytics som analyseverktøy. Google Analytics plasserer tre informasjonskapsler (cookies) på enheten du bruker når du besøker nettsiden: 

_ga 
_ga_KLNPJV94HW
_gat

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Blant annet har du rett til å be om innsyn i dine personopplysninger, retting av feil og sletting av personopplysningene vi behandler om deg. 

Se Datatilsynets nettsider for oversikt over alle rettighetene du har etter personvernregelverket når oppysninger om deg samles inn og brukes: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/