Hopp til innholdet

Validering

Validering gjelder kun for aktive parkeringssesjoner. Det er ikke mulig å legge inn registreringsnummeret før ankomst, og det er heller ikke mulig å gi en valideringsfordel i etterkant av parkeringen.

Brukeren av løsningen er selv ansvarlig for å forsikre seg om at riktig registreringsnummer legges inn i løsningen.

Alle andre vilkår for parkering, opplyst på skilt i området eller elektronisk, gjelder. Eventuelle forglemmelser, unnlatelser av å registrere registreringsnummer, overskridelse av gitt rabattid osv, er opp til fører av bilen å gjøre opp. Enten via Parklink-appen eller i automatene/faktura. Superport er ikke ansvarlig for økonomiske krav som følge av brukerfeil, nettutfall, eller andre forhold Superport ikke råder over.